• 6
  • 1
  • 2
  • 5
  • 4
  • 3
med
dr banner

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה


נושא מוכר וידוע, ברור לכולם, ובכל זאת ילדים רבים נפגעים מדי יום כיפור.לפי מקורות מד"א, מספר המטופלים הכולל ביום הכיפור האחרון עמד על 2334, 7.5%(!) מעל מספר הפניות ביום הכיפור של השנה שקדמה לה. מתוך המספר הגדול הזה, 264 היו ילדים, חלקם אף הופנה לבתי חולים שונים ברחבי הארץ.

חשוב לציין כי פגיעות ילדים כתוצאה מרכיבה על אופניים, סקטים וכו' אינן רק של הרוכבים אלא גם של הילדים ה"מציפים" את הכבישים ביום זה, ולכן, לא מספיק לציין את חשיבות הרכיבה הנכונה אלא גם את השמירה על הסובבים, בעיקרם ילדים רבים ותינוקות ופעוטות בעגלות.

למרות שאין חוק לחבישת קסדה (החוק שהיה קיים במשך ארבע שנים בוטל בדיוק לפני שנתיים), מוטלת חובה על ההורים לדאוג לחבישת קסדה על ידי הילדים, ויש לדאוג להתאמתה למבנה הראש ולהידוק הרצועה, שאחרת אין בה הגנה.

מומלץ השימוש במגני מרפקים וברכיים, אם כי כאן מובן שההיענות תהיה נמוכה יותר הן משום תודעה לא מספקת והן משום נוחות ומחיר.

במקרה של פגיעה:

הפציעות לרוב שטחיות, מנפילה על האספלט.

יש לעצור דימום ע"י לחץ מקומי ולשטוף האיזור הנגוע במים (ובסבון, אם זמין). לאחר הניקוי – חבישה, פציעות עמוקות יותר ואשר בהן קיים קושי להפסיק הדימום יש להפנות לטיפול רפואי. אם קיים חשש לפגיעת עמוד שדרה (צוואר, גב) אסור להזיז את הילד הנפגע ממקומו עד לבוא הצוות המטפל.

ברכיבת לילה חשוב לשמור על לבוש בהיר ועל אמצעי תאורה והחזרת אור מתאימים. רכיבה בין עירונית מסוכנת ביותר לפי שיש כלי רכב רבים שכן נוסעים ביום כיפור, בעוד שהילדים והנוער רוכבים במרכז הכביש בהיותם בטוחים שאין בכך כל סכנה

ולכל אלו שאינם צמים: פעילות גופנית במשך שעות ובשמש, ולעתים בתנאי שרב, מחייבת הקפדה יתרה על שתייה מספקת!

Share