• 6
  • 4
  • 1
  • 5
  • 3
  • 2
med
dr banner
ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל המקצועי של מיבאל'ה

כן. למעשה, פעמים רבות אנו משתעממים מהמשחק או הסיפור הרבה לפני שהילד מיצה אותו.
פעוטות לומדים באמצעות חזרה עקבית. כל התנסות יוצרת קשרים בין הנוירונים במוח הילד והחזרה מחזקת את הקשרים ומסייעת ללמידה. הילדים מקשיבים לצלילים ולאינטונציה של המילים ויכולים לצפות את השלב הבא בסיפור.
בנוסף, לחזרה ולעקביות יש משמעות רבה בנסיכת תחושת ביטחון בילד. ניתן לראות את זה בהתנהגויות רבות של הילד – הוא יעדיף לשבת במקום קבוע בגן, לאכול באותם הכלים ולשחק במשחק מספר רב של פעמים.
הפעילות במתחם המוכר מקלה על הילד בהבנת העולם ובהרגשה הבטוחה שלו בו.
Share