• 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
med
dr banner

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה

מפרק האגן בנוי כעלי (קצה עצם הירך) ומכתש (באגן), מתחיל להתפתח בשבוע ה- 12 להריון
ואת תקינותו ניתן לבדוק באמצעות אולטרה סאונד של פרקי הירכיים, המראה סטייה של ראש הפמור (קולית, או עצם הירך) בגלל גמישות יתר של המפרק, או השטחה של המכתש (אצטבולום, מרחשת) הגורמת חוסר יציבה של העלי במכתש ולפריקה.

הבדיקה הראשונה היא בדיקת שיגרה בבית החולים והפנייה לבדיקות מורחבות אם נמצא פגם כלשהו. הבדיקה השנייה מבוצעת בטיפת חלב או ע"י רופא הילדים בקבלת התינוק לראשונה.

יש מספר תחנות טיפת חלב אשר מפנות את כל התינוקות לבדיקת אולטרה סאונד של פרקי הירכיים (בדיקת סקר) למרות שחוזר משרד הבריאות אינו ממליץ על כך, ומגביל את הבדיקה רק לאותם התינוקות אשר להם סימנים מחשידים, ואלה הם:

· פיסוק לא תקין בבדיקה גופנית

· עיוותים שונים בשלד

· לידת עכוז

· סיפור משפחתי של הפרעות התפתחותיות במפרק הירך

· מיעוט מי שפיר

· קפלים לא סימטריים בירכיים

· רושם של אורך שונה של הרגליים

בכל חשד להפרעה בהתפתחות מפרק הירך יש להפנות התינוק לבדיקת אולטרה סאונד ולשקול הפנייה לאורתופד, אשר יחליט גם על טיפול לפי הממצאים (הרחבת הפיסוק, ריתמה, גבס, ניתוח).
Share