• 4
  • 3
  • 5
  • 1
  • 2
  • 6
med
dr banner
ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה

לא פעם אנו שומעים שאם זה עובר ללא טיפול – זה לא חיידקי.  ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה, מסביר שזה לא נכון. הדוגמא המובהקת היא דלקת גרון. רוב דלקות הגרון (ומוסכם בין בעלי המקצוע השונים כי מדובר במעל 80%) הן נגיפיות (ויראליות), ולכן אין לתת בהן טיפול אנטיביוטי.
בעוד שכולם יודעים שזיהומים נגיפיים חולפים ללא טיפול (למעט טיפול תומך – נגד חום, כאב וכו') הרבה טועים לחשוב כי זיהום חיידקי יחלוף רק עם טיפול אנטיביוטי, ולא כך הוא.

החיידק השכיח בגרון, הסטרפטוקוק מטיפוס A יכול גם לעבור מהגרון ללא טיפול אך יש סכנה כי ללא טיפול ייפגע באיברים חיוניים ביותר כמו הלב (ואז מקבלים דלקת מפרקים הידועה בציבור כדלקת פרקים) והכליות.

זו גם הסיבה שכאשר מתחילים טיפול יש לסיימו, כדי להכחיד את החיידק כליל ולא להחלישו, וע"י כך אף להופכו עמיד יותר לתרופה.

אם כך – גם אם דלקת עוברת לבד עדיין יכול להיות כי הגורם היה חיידקי והיה צורך בטיפול אנטיביוטי.Share