• 1
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
  • 2
med
dr banner

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה


שלשול נקבע הן על ידי מספר היציאות והן על ידי צורתן.
מבלי להיכנס למספרים מוחלטים, שיבלבלו את כולנו, נוכל להגדיר שלשול כמספר יציאות גבוה משמעותי מהרגיל, ונוזלי.

שלשול אצל תינוקות מדגים זאת היטב. בשלבי החיים הראשונים, בתינוקות יונקים, מקובל כי יש פעולת מעיים לאחר כל הנקה, כך שניתן להגיע ל- 6-8 יציאת ליום, ובד"כ רכות, מבלי שיוגדרו כשלשול.

שלשול אצל ילדים יכול להיגרם ע"י זיהומים חיידקיים, נגיפיים וטפיליים, וכן ע"י רגישויות למזון ולגורמים נוספים, דלקות מעי כרוניות, דלקות אוזניים, בקיעת שיניים ועוד.

הבהרה באשר לשיניים: בעת בקיעה שכיחה תופעה של יותר יציאות ויותר רכות.

טיפול: בתינוקות נכנס בשנים האחרונות חיסון הרוטה לשיגרת החיסונים, ומונע את הסיבה מספר אחת למחלת חום, שלשול והקאה בתינוקות ובילדים עד גיל 5 שנים.

בכל מקרי השלשול יש להקפיד על מתן נוזלים הן כאוכל והן כשתייה.

למרות "טרנדים עכשוויים" אנו מאמינים גדולים במתן כלכלה עוצרת בכל מקרי השלשול, עם הקפדה יתרה לא רק על מה מותר אלא גם מה אין לאכול בזמן שלשול.

תרופות: קיימות ואף יעילות, אך לדעתנו אין לתיתן אלא במקרים חריגים שלא נמנה אותם כאן.

מתי להפנות הילד לבדיקת רופא? כאשר קליטת הנוזלים אינה מספקת, החיתולים יבשים מהרגיל, תופעות נמנום או חוסר ערנות ותגובתיות, חום גבוה ומתמשך וכמובן באותם המקרים של הופעת דם בצואה.
Share