• 4
  • 6
  • 1
  • 2
  • 5
  • 3
med
dr banner

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה


הגדרת העצירות מורכבת מעט. מקובל להגדירה עפ"י שכיחות היציאות ויש האומרים וכותבים כי בתינוקות עצירת מוגדרת ככזו רק לאחר 5 ימים ללא פעולת מעיים.

לשיטתנו, ההגדרה נרחבת בהרבה וכוללת כל מצב בו המעי לא מרוקן, או שפעולת המעיים מכאיבה, או שיש קושי במן צואה, ומצב בו הצואה קשה, כל זאת גם אם היציאות יומיות.

הסיבות אורגניות (גופניות) או התנהגותיות, כאשר האחרונות הן היותר שכיחות, וחשוב מאוד לטפל בהן כבר בילדות כדי למנוע הרגל שילווה אותם גם בשנים הבאות.

ההרגלים, בין השאר, נקבעים עפ"י שיטות הגמילה הבעייתיות בגיל הרך, הסיר הדוחה בגן הילדים, השירותים בגללם מתאפקים שעות רבות במהלך היום, עיסוקים חשובים ביותר (טלוויזיה או סמארטפון) שדוחים את היציאה וגורמים לילד להתאפק ועוד.

מה לעשות?

· לשנות הרגלים החל מהגיל הרך

· להרבות בשתיית מים

· להרבות בפירות ובירקות חיים

· להעשיר המזון בסיבים

· להימנע ממספר מאכלים, ובעיקר מאורז ובננות.

מתן תרופה: עוזר, אך כאפשרות אחרונה.
Share