• 1
  • 6
  • 3
  • 2
  • 5
  • 4
med
dr banner

קלינאית תקשורת התפתחותית
השכלה והסמכה
  • תואר ראשון בחוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה.
  • תואר שני בתכנית הבין תחומית להתפתחות הילד, אוניברסיטת חיפה.
  • נסיון בעבודה במכון להתפתחות הילד, קופ"ח כללית, ובמחלקת מומים קריניופצאליים, חיך ושפה שסועים, בי"ח מאיר.

תחומי טיפול:
כיום עובדת בגן תקשורת של העמותה לילדים בסיכון, בפרויקט מעגן- תוכנית לאיתור והתערבות במסגרות חינוך לגיל הרך, ובמכון 'אפיק' ברחובות.לפרטים נוספים וקביעת ייעוץ

Share