PAGES_mashlima-2.jpg
dr banner

הפרעות אכילה


הפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך הן שכיחות.

גורמים לבעיות האכילה:

ליקויים במנגנון הבליעה
גורמים נוירולוגיים התפתחותיים
בעיות במערכת העיכול
קשיים פסיכולוגיים

סיבות הפנייה:

• איחור בגדילה, עלייה איטית במשקל או חוסר עלייה
• סירוב אכילה חלקי או מלא
• בררנות אכילה
• הרגלי אכילה והאכלה – האכלה בזמן שינה, התנהגויות לא רגילות כגון בכי, אגירת       מזון, השתנקויות
• בעיות בליעה
• קשיים בלעיסת מזון מוצק
• גמילה מהנקה

האבחון והטיפול:

כאשר קיים חשש שהפרעת האכילה מתקיימת לצד עיכוב או מגבלה התפתחותית נוספת, ההפנייה היא לאבחון התפתחותי על ידי נוירולוג ילדים ורופא התפתחות. בסיום ההערכה ההתפתחותית, תתקיים פגישה עם ההורים בה יקבלו הסבר על התפתחות ילדם ועל תוכנית הטיפול המוצעת להם.
תוכנית הטיפול תכלול התייחסות להפרעת האכילה או ההאכלה והטיפול יינתן על ידי אחד מאנשי הצוות המקצועי במרכז, בהתאם למקור הבעיה.

אם אין חשש לעיכוב התפתחותי נוסף, נקבעת פגישת הערכה של שעה, בה נבדקת הבעייתיות של אכילת הילד בכדי לשקול הפנייה לנוירולוג ילדים וכן נבדקים הרגלי האכילה של הילד בכדי לשוקל הפנייתו למרפאה להפרעות אכילה. בסיום הפגישה נבנית תוכנית טיפול אישית לילדים.
Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077