PAGES_nashim.jpg
dr banner

הפרעות אכילה והאכלה

הפרעות אכילה וכשל שגשוג


הפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך הן שכיחות.
הגורמים העיקריים לבעיות האכילה וההאכלה הם ליקויים במנגנון הבליעה, גורמים נוירולוגיים התפתחותיים, בעיות במערכת העיכול וקשיים פסיכולוגיים.


סיבות לפנייה:


  • איחור בגדילה, עלייה איטית במשקל או חוסר עלייה במשקל
  • סירוב אכילה חלקי או מלא
  • בררנות אכילה
  • הרגלי אכילה והאכלה (אכילה בזמן שינה, אגירת מזון, השתנקויות, בכי בזמן אכילה והאכלה)
  • בעיות בליעה
  • קשיים בלעיסת מזון מוצק
  • גמילה מהנקה


האבחון והטיפול:

כאשר קיים חשש שהפרעת האכילה מתקיימת לצד עיכוב או מגבלה התפתחותית נוספת, ההפנייה היא לאבחון התפתחותי על ידי נוירולוג ילדים ורופא התפתחות. בסיום ההערכה ההתפתחותית תתקיים פגישה עם ההורים בה יקבלו הסבר על התפתחות ילדם ועל תוכנית הטיפול המוצעת להם.
תוכנית הטיפול תכלול התייחסות להפרעת האכילה או ההאכלה והטיפול יינתן על ידי אחד מאנשי הצוות המקצועי במרכז, בהתאם למקור הבעיה.

אם אין חשש לעיכוב התפתחותי נוסף, נקבעת פגישת הערכה של שעה על ידי רופא ילדים מומחה בתחום על מנת לאתר את הגורמים לבעיית האכילה או ההאכלה ובכדי לגבש תוכנית טיפול אישית לילד.

 

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077