PAGES_peilut.jpg
dr banner

אנדוקרינולוגיית ילדים

אנדוקרינולוגיית ילדים זהו תחום רפואי העוסק בהערכת בעיות הורמונליות בגיל הילדות מכל הסוגים כגון: הפרעות גדילה, הפרעות בתהליך ההתבגרות המינית, מאזן הסידן ובניית העצם, בלוטת התריס, טיפול ומעקב שגרתי בבעיות הורמונליות שכיחות של גיל הילדות. בנוסף מתבצעים תבחינים אנדוקריניים לבירור בעיות רפואיות.

תחומי טיפול עיקריים: גדילה, התבגרות, השמנה, מחלות עצם מטבוליות, מחלות בלוטת התריס ויותרת הכלייה ומחלות הורמונליות אחרות.

המרפאה לאנדוקרינולוגיית ילדים מנוהלת ע"י פרופ' הוכברג זאב- לפרופ' הוכברג התמחות באנדוקרינולוגיה כללית והתמחות באנדוקרינולוגיה לילדים

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077