PAGES_mashlima-2.jpg
dr banner

כיצד לכבס את בגדי התינוק

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה

הורים רבים תוהים עד מתי צריך להפריד את בגדי התינוק מהכביסה והאם יש צורך להמשיך להשתמש בתכשירי כביסה מיוחדים לתינוק.

ככלל, עד גיל שלושה חודשים מומלץ להשתמש בתכשירי כביסה מיוחדים המיועדים לתינוקות.
החל מגיל זה ואילך, אין כל צורך לכבס בנפרד, וניתן להשתמש באותה אבקת כביסה ובאותו המרכך.

במקרים הנדירים למדי בהם יש תגובת רגישות לחומרים הנ"ל, המתבטאת בפריחה וגרד, רק אז יש להפריד הכביסה, אך כאמור - נדיר.

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077