PAGES_nashim.jpg
dr banner

עידוד שפה ודיבור מגיל שנה ע"י התאמת סביבת הפעילות המשותפת

גילי פרל, קלינאית תקשורת התפתחותית


בעת פעילות משותפת, מומלץ שילדך יוכל לראות את פניך, כך ילמד כיצד פיך נע, יזהה את הבעות פניך ורמת העניין במשחק. למשל, בעת קריאת ספר, אומנם לרוב יושבים לצד הילד, אך הקפד לשבת כך שתראה את העיניים של ילדך. רד לגובה עיניים של ילדך, שב על הרצפה, תן לילד לשבת על כיסא אם יעדיף. עקוב אחרי רצונות הילד- שחק עימו במשחקים המועדפים עליו. התאם את הפעילות לפי תחומי העניין ויכולותיו של הילד. למשל, בעת קריאת ספר, אם ילדך מעדיף להתבונן בתמונות ולדלג על הסיפור- תן לו.

אין צורך לקרוא את הספר מילה במילה אלא לדבר עם הילד על הסיפור ועל הציורים. תבחר משחקים מעוררי עניין, או תסדר את המשחקים בצורה שתעודד בקשה. ניתן למשל להניח בחדר חפצים שהילד אוהב באופן שיחייב אותו להשתמש במילות המטרה כדי לבקשם.Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077