PAGES_nashim.jpg
dr banner

איך ללמד מה זה גבוה ומה זה נמוך

פולה ברק, קלינאית תקשורת התפתחותית

מומלץ לבנות מגדלים מגלילי נייר טואלט שלמים.
קל לבנות עם גלילים כאלו וזה מיוחד יותר מקוביות. לוו את המשחק במילים: "המגדל שלי גבוה כל כך" "המגדל הזה נמוך"...
רוצים כלים והדרכה נוספת? קבעו פגישה עם פולה ברק במרכז מיבאל'ה רמת החייל. התקשרו 03.600.7077 או לחצו כאןShare
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077