PAGES_peilut.jpg
dr banner

הקשר בין עישון לירידה בפוריות

ד"ר עמוס טפלא, פסיכולוג, מומחה בתחום הגמילה והעישון

עישון מוכר כיום כמזיק לבריאות וכגורם העיקרי לתמותה שניתנת למניעה. מחקרים אפידמיולוגים רבים מורים שעישון בקרב נשים בגיל הפריון מאריך את הזמן עד השגת היריון ומפחית את הסיכוי לשאת בהצלחה היריון. יש קשר חזק בין עישון וירידה בפיריון, כמו גם הקדמת גיל המנופאוזה.
סיכום של כלל הספרות המדעית מורה כי עישון הינו בעל השפעה שלילית מובהקת, אם כי לא גדולה, על הזמן עד להיריון במחזורים טבעיים. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בקרב מעשנות כבדות.

לקביעת פגישת יעוץ עם ד"ר עמוס טפלא במרכז מיבאל'ה רמת החייל התקשרו 03.600.7077 או לחצו כאן

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077