PAGES_mashlima.jpg
dr banner

החשיבות של סדר יום לתינוק

מומחי מיבאל'ה

כשכבר נראה שהצלחנו להבין מהם הצרכים של התינוקות, כמה הם צריכים לישון, מתי, מה וכמה לאכול, כמה לשחק וכמה ללמוד, עדיין נותרה בפנינו המשימה המרכזית והיא להצליח "לדחוס" את כל הפעילות ליום אחד, בתוספת הצרכים שלכם ושל יתר חברי הבית. משימה כמעט בלתי אפשרית. אז למה היא כל כך חשובה?

סדר יום משפיע ומסייע לכולם -

על התינוק – כאשר התינוק מכיר את שגרת יומו ויודע מה צפוי לו, נוצרת אצלו תחושת ביטחון והוא רגוע יותר. שמירה על סדר יום קבוע מסייעת לשינת התינוק ולאכילה שלו.

על ההורים – כאשר יש סדר יום קבוע לתינוק, קל יותר לפרש את הסימנים שלו, להבין את הבכי שלו ומתי הוא רוצה לישון. בכך, נפתרות להורים דילמות רבות ויש להם אפשרות קלה יותר להתמודד. אך לא זאת בלבד, קביעת סדר יום מאפשרת להורים לתכנן זמן לעצמם. זמן בו יוכלו לסיים את יתר מטלות הבית, לבלות זמן ביחד או לבד ולישון. הורים רבים נוטים לזלזל בחשיבות של הדאגה לעצמם אך זמן זה הינו משמעותי ביותר להתפתחות התינוק. הורה שנח הוא הורה נינוח.

לבני הבית – חשוב לקבוע סדר יום המותאם לצרכי המשפחה. להרגיל את התינוק לישון כשאחיו ישנים (במקום להפריע להם לישון), לאכול כל המשפחה ביחד ובנוסף, לבנות את הלו"ז היומי כך שיתאפשר לבלות זמן איכות לבד עם האחים.

למשגיחים על התינוק - קביעת סדר יום לתינוק מסייעת גם כאשר אדם אחר, מלבד ההורים, משגיח על התינוק. עבור המשגיח, שיגרת יום מאפשרת לזהות ביתר קלות את צרכי התינוק ולפרש את סימניו. כך למשל, אם התינוק בוכה בשעות הצהריים, ידיעת סדר היום עשויה לסייע להבין כי מדובר ברעב או עייפות ולנהוג בהתאם. במקביל, כאשר התינוק יבחין כי מי שמשגיח עליו נוהג בסדר היום המוכר לו, הוא יחוש ביותר ביטחון ויחשוש פחות מהעדרות הוריו. התחושה כי יש מי שמכיר את צרכיו ויודע לפרשם מקלה משמעותית על התינוק.

חשוב להתייעץ עם רופא ילדים או פסיכולוג התפתחותי בעת תכנון סדר היום.

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077