PAGES_moadon.jpg
dr banner

התינוק שלי זוחל לאחור

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל המקצועי של מיבאל'ה

כן. לרוב, הזחילה מתרחשת סביב גיל 6-10 חודשים. התינוק יבחר בדרך האפקטיבית ביותר לזחול ואם זרועותיו חזקות מרגליו הוא ידחוף אחורה. כאשר רגליו יתחזקו, ילמד לזחול קדימה.
כיצד ניתן לעודד את התינוק לזחול קדימה?
ניתן להניח צעצוע מול התינוק, מחוץ להישג ידיו. שימו לב שאינו נדרש למספר רב מידי של ניסיונות עד כדי תסכול. הניסיון להתקדם קדימה יסייע לו לחזק את השרירים להם הוא זקוק לשם כך.

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077