PAGES_mashlima.jpg
dr banner

התינוק שלי בוהה בידיו

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל המקצועי של מיבאל'ה

כן, אך תלוי באיזה גיל.
סביב גיל חודשיים מתפתחת ראיית התינוק. הוא מבחין בעצמים מרוחקים יותר ורואה פרטים בצורה מדויקת יותר.
בגילאים אלה, התינוקות מתבוננים ממושכות בחפצים כמו המובייל, אך יכולים גם להימצא במצב של "קיפאון" ולבהות בפנים של ההורים או בידים שלהם עצמם. זו דרך נפלאה של התינוק לגרום לעצמו עניין.
סביב גיל שלושה חודשים, התינוק יקרב את ידיו האחת לשנייה, ינסה לדחוף או למשוך עצם. אז, צפוי התינוק להתעניין יותר בהזזת הידיים ולא בבהייה בהן.
אם מדובר בתינוק בוגר, בן 9-12 חודשים, היושב ובוהה בידיו ללא תנועה, מומלץ לגשת להתייעץ עם רופא הילדים או עם רופא התפתחות, על מנת לשלול סיבות רפואיות/התפתחותיות לכך.




Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077