PAGES_hitpatchut.jpg
dr banner

ריטלין

ריטלין - Ritalin ((Methylphenidate

התרופה השכיחה ביותר בטיפול בהפרעות קשב וריכוז, וכן לאימפולסיביות ולהיפראקטיביות. מופיעה היום במגוון צורות ומינונים, מידיים ומושהים, שלא כאן המקום לפרט אותם.

המנגנון הנמצא בבסיס הפעולה של התרופה הוא הפרעה לקולטנים של דופאמין (נוירוטרנסמיטר, מוליך עצבי או בעברית: מסרן עצב), כך שקליטתו מעוכבת והוא נמצא זמן ממושך יותר ברווח הבין-סינפסי. נמצא כי כאשר רמתו עולה באיזורים אלה יש הגברת הריכוז והפחתה בפעילות היתר.

מספר סוגים של מתילפנידט מצויים בשוק, ביניהם נמנה את הריטלין הרגיל, טבליה של 10 מ״ג, ושני סוגי הריטלין המושהה – SR ו- LA אשר מופיעים במינונים שונים, וקנצרטה – שוב, שחרור מושהה של מתילפנידט אך במנגנון שונה.

הריטלין הרגיל, 10מ״ג, בפועל יעיל ל- 4 שעות, ולכן שמיש בעיקר לשעות הבוקר בגן או בביה״ס. ניתן, לפני הפעילות היומית והצורך, לתת מספר טבליות ליום, המקובל עד 2, כדי לכסות טווח השעות של 08:00-16:00 (מותר יותר).

התכשירים השונים לשחרור איטי או למשך פעולה ארוך מיועדים ל״כיסוי״ של 8-12 שעות בממוצע, ובאים במינונים שונים. ה- LA במינונים של 10, 20, 30 ו- 40 מ״ג והקונצרטה במינונים של (כפולות של 9) 18, 27, 36 ו- 54 מ״ג.

המינון נקבע לפי הילד הספציפי והתגובה הספציפית, ונסמך בעיקר על התרשמויות ההורה וגננת/ מורה. התופרה מוחלפת ע״י הרופא (בלבד) לסוג שונה או מינון שונה, והמינון עולה בהדרגה עד למינימום האפשרי להשגת האפקט הרצוי. מעבר להתרשמות הסוביקטיבית של הסובבים את הילד ניתן להיעזר במבחנים מתאימים – (Continuous Performance Test (CPT.

תופעות לוואי

תופעות הלוואי הנפוצות הן איבוד תאבון ולכן גם ירידה במשקל, קשיי הרדמות (ולכן לא מומלץ לקחת את התופרה בערב, ובכל מקרה לא נכון לקחתה בערב) ועצבנות יתר. מעבר לנ״ל ייתכן טווח רחב של תופעות נדירות יותר כמקובל בנטילת תרופות אחרות.
שני דברים חשובים לציון בסעיף זה:
1. עם המשך הטיפול פוחתות תופעות הלוואי הנ״ל.
2. עם הפסקת הטיפול נעלמות כל התופעות הלא רצויות.
Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077