PAGES_moadon.jpg
dr banner

קשיי קשב וריכוז


להרחבה אודות הפרעות קשב וריכוז לחץ כאן

ליקוי או הנמכה ביכולת הקשב והריכוז:

יכולת ריכוז – פעולות מוחיות, מצבים רגשיים וסביבתיים שמאפשרים לילד לקלוט גירויים מסביבתו.
קשב – יכולת בבחירת חלקים מהקלט החושי.

הריכוז מאפשר לאדם להמשיך להתמקד במידע ובמסרים חדשים, להבחין בין העיקר והטפל כך שמסרים אחרים לא ייכנסו לתודעה ויפריעו לתהליכי החשיבה

חוסר ריכוז – התכנים שבזרם התודעה מתחלפים מהר והמחשבות "בורחות" ועוברות באופן אקראי מנושא לנושא.

גם ללא תופעות האימפולסיביות וההיפראקטיביות, אליהן נגיע בהמשך, טווח הקשיים רחב ביותר. גם כאשר אין מצב של פעילות יתר המונעת ריכוז, יש קושי בקליטת הגירויים מהסביבה וקושי רב עוד יותר באבחון הגירויים ובהתמקדות באחד מהם.

מכאן נובע מצב של חשיבה לא בהירה ולא ממוקדת, לעתים עם נטייה לחולמנות. כלפי הסביבה נוצרת תחושה כי הילד אינו מתעניין בנעשה ובנאמר וכי הוא מנותק, בפועל, מהקורה סביבו. בגלל הריחוף או החןלמניות נוצר אנטגוניזם בינו לבין הילדים בקבוצה והמבוגרים הרלוונטיים (משפחה או מחנכים).
התקופה המודרנית, בה הולכת וגוברת המסה של הגירויים הסביבתיים, מקשה יותר ויותר בגלל קושי להתגבר על רעשי רקע וקודי בסינון גירויים ספציפיים מתוכם. קושי בקליטה ועיבוד של מידע מהסביבה, קושי לשים לב לפרטים, קושי לשמור על ריכוז קבוע לאורך זמן ובשל כך הסחת הדעת גוברת וסביר כי תפגע בתפקוד.

קשיי קשב וריכוז:

חשיבות הקשב והריכוז רבה מאוד לפי שהיא מונחת ביסוד כל פעילויות היומיום. כל פעילות שיגרתית צפויה להיפגע, ולבטח פעילות מורכבת.
  • קושי בהתמדה לאורך זמן, הן של חשיבה והן של עשייה.
  • קושי להתמקד בגירוי בודד.
  • נטייה להשתעממות במצב הדורש ריכוז לאורך דקות.
  • צורך בגיוון.
  • שכיחה הסחת דעת כתוצאה מגירויים שיכולים להיות או חיצוניים/סביבתיים או פנימיים/מחשבתיים.
  • קושי בתשומת לב לפרטים.
  • טעויות העתקה, בכל הטווח המוכר של השמטת אותיות או מלים, בלבול הין פסקאות ותוספות שלא היו במקור.
  • חשיבה מבולבלת, לא בהירה ולא מסודרת.
  • פגיעה ביכולת העיבוד של מספר נתונים בו זמנית.
  • חולמנות, איבוד חפצים, שכחנות.

כתוצאה מהאמור, יכולים להיות קשיי התארגנות ולמידה. ההשפעה פחות משמעותית כשיש תהליכים אוטומטיים משום שלא נדרש קשב מכוון לביצוע הפעולות. יש השלכה לכך שנראים חולמניים ואז המורים רואים בהם כבעלי יכולת נמוכה.
Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077