PAGES_hitpatchut.jpg
dr banner

אימפולסיביות והיפראקטיביות


אימפולסיביות

אימפולס = דחף. פעולה פזיזה ללא מחשבה מקדימה. יכולה להוביל לפעולות לא רצוניות. קושי לשלוט בדחפים. יש קבלת החלטת אימפולסיבית ופעולה אימפולסיבית. לילד יש היכולת לדעת אם יש השלכה שלילית לפעולה אותה הוא עתיד לבצע אך הוא אינו עושה שימוש ביכולת זו.
האימפולסיביות נחלקת לפעילות לא נשלטת ולקבלת החלטות לא שכלית. כתוצאה מכך נראה ילדים שאינם מתנהגים לפי הנורמות המקובלות בסביבתם הקרובה (בית ומקום לימודים), התפרצויות גופניות ומילוליות, כניסה אגרסיבית לדברי הזולת, חוסר סבלנות הן לדברי האחר והן למעשיו, חוסר יכולת עמידה בתור כמקובל. הפעילות הלא מבוקרת יכולה, לעתים קרובות, להיות מסוכנת לילד.

אימפולסיביות איננה שלילית לחלוטין, יכולה להוביל למאמץ, גילויים, יוזמות, אנשים אוהבי סיכון.


היפראקטיביות

תנועתיות יתר, פעילות יתר, אי שקט פסיכו-מוטורי – להקפיץ רגל כשיושבים, לתופף עם האצבעות על השולחן, לא להישאר דקות במקום אחד ובפעילות אחת. בולט חוסר הארגון בחשיבה ובמעשה.
פגם ברור ביכולת דיכוי התגובה – קושי להימנע או להפסיק פעולה למרות רצונו של האדם. הוא מזהה את הטעות אך יש קושי ביכולת הוויסות הקוגניטיבית. חוסר יכולת לדחות סיפוקים, פעלתנות רבה בגן, קושי להתרכז בעשייה של פעילות אחת בלבד בזמן נתון. דיבור אינטנסיבי. אצל בנות שכיחה יותר פעלתנות יתר המתבטאת בדיבור.

הביטויים החיצוניים יכולים להפריע לסביבה ולהקשות על הילדים, המקבלים פחות אותות התפעלות, תמיכה וחיזוקים חיוביים מהמבוגרים.


ההבדל בין היפראקטיביות לאימפולסיביות

תופעות שונות שיכולות להופיע ביחד או לחוד שתיהן עלולות לפגוע באדם או בסביבה למרות שהוא מנסה להימנע מכך. ההבדל הוא בתזמון של שיקול הדעת: אמרנו כבר כי לאימפולסיבי היכולת לדעת מה נכון ומה לא אך אינו מפעיל שיקול דעת. היכולת הזו תגרום לו להימנע מפעולה אימפולסיבית כזו פעם נוספת ואף לבקש מחילה על מה שנעשה.
ההיפראקטיבי אינו שולט במעשיו, לא יכול למנוע פעולה בשלב ההתחלה ולא יכול להפסיקה.

 
Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077