PAGES_hitpatchut.jpg
dr banner

המרכז להתפתחות תינוקות וילדים


למרכז לבריאות הילד מגיעים פגים, ותינוקות ביוזמת ההורים או בהפניית הרופא המטפל, אחות טיפת חלבאו הגננת, על מנת שיעברו אבחון מקיף ויקבלו טיפול רב מקצועי, על ידי צוות מיומן.


הסיבות לפנייה למרכז:

הפנייה יכולה להיעשות לאיש מקצוע מסוים, בשל עיכוב התפתחותי או הפרעה בתחום אחד, או כפנייה לצוות רב תחומי, כאשר יש חשד למגבלות במספר תחומים.

· עיכוב התפתחותי
· הפרעות בהתפתחות המוטורית
· קשיים במוטוריקה עדינה
· שיתוק מוחין
· סרבול מוטורי
· הפרעות בהתפתחות השפתית, בהבעה ובהבנה
· הפרעות תקשורת
· בעיות קשב וריכוז
· הפרעות בהתפתחות הקוגניטיבית
· עיכובים שנובעים משיתוק מוחין, מאוטיזם ומתסמונות מאובחנות
· פגות - סיכון לעיכובים כתוצאה מפגות
· הפרעות אכילה

הליך האבחון והטיפול במרכז:

כאשר נעשית פנייה לאיש מקצוע ספציפי, בשל בעיה מסוימת שאינה מחייבת טיפול רב תחומי, האבחון ובניית תוכנית הטיפול נעשים על ידי הגורם שאליו פנו ההורים. בסיום תוכנית הטיפול, הילד מוזמן להערכה נוספת, על מנת לבחון את התפתחותו והצורך בהמשך הטיפול.

כאשר מדובר בעיכוב או מגבלות במספר תחומים, הפנייה היא לאבחון וטיפול על ידי צוות רב תחומי. הפנייה יכולה להיעשות על ידי ההורים או לאחר הפנייה של רופא הילדים, אחות טיפת חלב או הגננת.

ההורים ממלאים שאלוני התפתחות על ילדם, המועברים לרופא התפתחותי ונוירולוג ילדים להערכה ראשונית ולקביעה האם יש צורך באבחון ומי הגורם או הגורמים המאבחנים.

בסיום האבחונים, נערכת פגישת סיכום עם ההורים, בה מקבלים ההורים את המידע על התפתחות ילדם, המלצה לתוכנית טיפול והמסגרת המתאימה לילד.

בתום תקופת טיפולים שתקבע מראש, תתבצע הערכה נוספת לילד, לבחינת ההתקדמות והמשך הטיפול.

הטיפולים במרכז:

מטרת הטיפולים היא לסייע בהתפתחות ובמיצוי היכולות של התינוק, הפעוט והילד, תוך מתן כלים להתמודדות ולסיוע במשפחה.

· רופא התפתחותי ונוירולוג ילדים
· טיפולי פיזיותרפיה התפתחותית
· טיפולי קלינאות תקשורת
· טיפולי ריפוי בעיסוק
· שירות פסיכולוגי התפתחותי-חינוכי

 

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077